Markaðir

15 mín seinkuð gögn
Hitakort hlutabréfa (verð)
Hitakort skuldabréfa (krafa)
Vísitölur

Vísitölur

15 mín seinkuð gögn

Gjaldmiðlar

Fréttir

08.10.2015 09:50

Mesta fjölgun ferðamanna á árinu

Svo mikil fjölgun hefur orðið á erlendum ferðamönnum hér á landi síðustu ár að nýliðinn septembermánuður er orðinn stærri en stærsti mánuður ársins (ágúst) var árið 2012.

30.09.2015 11:06

Stýrivextir óbreyttir í takti við spár

Ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans um að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum á vaxtaákvörðunardeginum í dag var í takti við okkar spá og annarra sem spá opinberlega fyrir um stýrivexti bankans. Tónninn varðandi frekari hækkun vaxta er heldur mildari en var í síðustu yfirlýsingu nefndarinnar.

25.09.2015 11:34

Meiri lækkun neysluverðs en vænst var í september

Verðbólgumæling Hagstofunnar í september er talsvert undir spám, og hjaðnar því 12 mánaða taktur verðbólgunnar á ný í mánuðinum.

24.09.2015 10:54

Spáum óbreyttum stýrivöxtum 30. september nk.

Við spáum því að peningastefnunefnd Seðlabankans muni ákveða að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum á næsta vaxtaákvörðunarfundi sínum 30. september nk. Mun nefndin að okkar mati rökstyðja ákvörðunina með því að benda á að verðbólguhorfur hafi batnað talsvert frá síðasta fundi nefndarinnar vegna hækkunar á gengi krónunnar og fleiri þátta. Á móti vegur m.a. kröftugur hagvöxtur, talsverð undirliggjandi kostnaðarverðbólga og minna aðhald í ríkisfjármálum á næsta ári en á þessu ári samkvæmt frumvarpi til fjárlaga.

11.09.2015 10:43

Mesti hagvöxtur síðan 2007

Kröftugur hagvöxtur mældist á fyrri árshelmingi samkvæmt bráðabirgðatölum sem Hagstofan birti nú í morgun. Samkvæmt þeim mældist hann 5,2%, en svo mikill hefur hagvöxtur ekki mælst á fyrri árshelmingi síðan á hinu umdeilda ári 2007. Er vöxturinn talsvert umfram það sem Seðlabankinn spáir fyrir árið í heild sinni, en í spánni sem hann birti samhliða vaxtaákvörðuninni 19. ágúst sl. gerði hann ráð fyrir að hagvöxturinn í ár yrði 4,2%. Kröftugur vöxtur í útflutningi á fyrri helmingi árs skýrir mestan muninn á spá Seðlabankans og niðurstöðu fyrsta árshelmings.

11.09.2015 10:15

Spáum 0,1% lækkun neysluverðs í september

Við spáum því að vísitala neysluverðs (VNV) muni lækka um 0,1% í september frá ágústmánuði. Ef spáin gengur eftir helst verðbólga óbreytt í 2,2%.

03.09.2015 11:48

Mikill undirliggjandi viðskiptaafgangur

Undirliggjandi viðskiptaafgangur var 26,5 ma. kr. á 2. ársfjórðungi 2015 samkvæmt nýbirtum bráðabirgða tölum Seðlabankans.

27.08.2015 11:17

Mesta verðbólga í ár

Verðbólga mælist nú 2,2% hér á landi og hefur hún ekki verið meiri í heilt ár, eða síðan í ágúst í fyrra. Engu að síður mælist verðbólga enn undir 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabankans, líkt og hún hefur gert samfleytt undanfarna 19 mánuði. Horfur eru á stíganda í árstakti verðbólgunnar á næstu mánuðum, og er útlit fyrir að verðbólgan verði komin vel yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans fyrir árslok.

19.08.2015 11:24

Hækkun stýrivaxta í takti við spár

Ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans um að hækka vexti Seðlabankans í dag um 0,5 prósentur er í takti við okkar spá og annarra sem spá opinberlega fyrir um stýrivexti hér á landi. Rökin fyrir hækkuninni eru að verðbólguhorfur hafa versnað m.v. síðustu spá Seðlabankans sem birt var í maí sl., sem rekja má til meiri launahækkana en gert var ráð fyrir í þeirri spá. Þá gerir bankinn ráð fyrir vaxandi framleiðsluspennu á næstu misserum. Meginvextir bankans, vextir á 7 daga bundnum innlánum, eru nú 5% og hafa hækkað um prósentu frá júníbyrjun.

14.08.2015 08:51

Spáum 0,5% hækkun neysluverðs í ágúst

Við spáum því að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,5% í ágúst frá júlímánuði.

Shortcuts

Search